EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 13.10.2014 – 17.10.2014

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do  súťaže: Programujeme pre iných.

Úlohou žiakov bolo počas Európskeho týždňa vytvoriť programy, ktoré je možné využiť v matematike, fyzike, slovenskom jazyku a dejepise.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS, a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus. Čitať ďalej