EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 13.10.2014 – 17.10.2014

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do  súťaže: Programujeme pre iných.

Úlohou žiakov bolo počas Európskeho týždňa vytvoriť programy, ktoré je možné využiť v matematike, fyzike, slovenskom jazyku a dejepise.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS, a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus.

Ocenené najlepšie práce:

3.ročník: Úlohy z matematiky- Lazarus

1.miesto: Nikola Blaňárová 3.C

Praca

2.miesto: Martin Novák, 3.D, Kristián Durak, , 3.C

Martin Novák 1, Martin Novák 2

Kristián Durak

3.miesto: Rudolf Jančík, 3.C

Práca

4.ročník: Programujeme v PHP s yvužitím HTML a CSS.

1.miesto: Dominik Gmiterko 4.D –  výpočet determinantov na webe

http://studenti.spsbj.sk/13-15/dgmiterko/tp/

2.miesto: Adam Buffa 4.D –  testujeme fyziku

http://studenti.spsbj.sk/13-15/abuffa/test/

3.miesto: Ján Jurč 4.D –  testovanie v dejepise a slovenskom jazyku

http://studenti.spsbj.sk/13-15/jjurc/test/

http://studenti.spsbj.sk/13-15/ppangrac/tp/

Žiak Miroslav Soroka z 3.C. prispel plagátom.

Miesto konania

Ul. Komenského 5, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Organizátori na našej škole:

RNDr. Oľga Poliaková

Mgr. Dana Janečková