Stretnutie s Miroslavom Lajčákom, ministrom zahraničných vecí SR a európskych záležitostí SR

V nedeľu popoludní 8. novembra 2015 v Poľsko-slovenskom dome sa žiaci 2.B a 2.D zúčastnili zaujímavej besedy s podpredsedom vlády SR a ministrom ZV SR Miroslavom Lajčákom.

V úvode svojho vystúpenia pán minister predstavil prácu svojho úradu, zaujímavosti z profesie diplomatického zboru i najaktuálnejšie problémy, ktorým sa v súčasnosti venuje. V druhej časti stretnutia odpovedal na otázky študentov aj ďalších hostí, ktoré sa týkali migračnej krízy, ale i udalostí na Ukrajine či v Srbsku. Beseda v nás zanechala príjemné pocity, veď nie každý deň sa môžeme stretnúť s členom slovenskej vlády. Čitať ďalej