SPŠT Bardejov

Prijatie vzácnej návštevy

5. november 2015 bol pre Strednú priemyselnú školu v Bardejove výnimočným dňom. Bežný rytmus všedného dňa totiž narušila krátka návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. Po oficiálnom privítaní si v sprievode riaditeľa školy Mgr. V. Jacenka prezrel priestory priemyslovky. Pri prehliadke školy prekvapil žiakov i vyučujúcich v niekoľkých triedach. Veď nestáva

Čitať ďalej