Prijatie vzácnej návštevy

5. november 2015 bol pre Strednú priemyselnú školu v Bardejove výnimočným dňom. Bežný rytmus všedného dňa totiž narušila krátka návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

Po oficiálnom privítaní si v sprievode riaditeľa školy Mgr. V. Jacenka prezrel priestory priemyslovky. Pri prehliadke školy prekvapil žiakov i vyučujúcich v niekoľkých triedach. Veď nestáva sa každý deň, aby niekto zaklopal, otvorili sa dvere a vošiel pán minister. Žiaci sa neveriacky dívali, ako podáva ruku vyučujúcim. Ubehla chvíľka, kým sa spamätali z milého prekvapenia a odpovedali na jeho otázky. Ministrovu pochvalu si okrem iného vyslúžilo technické vybavenie odborných učební. Po škole zavítala vzácna návšteva do školského internátu, kde sa minister dal do družného dialógu s tamojšími pracovníkmi o ich problémoch, pracovných podmienkach a predstavách o lepšej budúcnosti.

Najviac času však minister venoval učiteľom. V diskusii hovoril o súčasných problémoch, ktoré trápia školy, o rozvoji duálneho vzdelávania, zmienil sa o chystaných zmenách kontinuálneho vzdelávania učiteľov a predstavil svoju víziu školstva, ak ministerskú stoličku obsadí po voľbách. Zasadí sa o to, aby ministerstvo školstva dostalo konečne viac financií a aby sa nekonečné sľuby premenili na skutočnosť.

Prajeme mu veľa úspechov pri presadzovaní požiadaviek pre jeho rezort a verme, že ozaj svitá na lepšie časy aj pre učiteľov.