Žiaci SPŠ Bardejov a EXTRAPOLÁCIE 2015

V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach mali žiaci odboru Technické lýceum zameranie Infrmatika možnosť vzhliadnuť zaujímavú výstavu dejín výpočtovej techniky na Slovensku od roku 1956 do roku 1990. So záujmom si vypočuli,

ako bol skonštruovaný prvý slovenský analógový počítač v roku 1958 Ivanom Planderom. Prezentovaný bol aj prvý československý riadiaci počítač tretej generácie RPP-16, ktorý navrhol kolektív Ústavu technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied (ÚTK SAV) pod Planderovým vedením. Žiaci mali možnosť vidieť prierez pamäťovými médiami počnúc diernymi štítkami, páskami… Druhá časť výstavy sa prikláňa k extrapolácii, čiže k budúcnosti, týkajúcej sa vývoja počítačových sietí. Prezentovaná bola história dátových komunikácií od slovenského vynálezcu Jozefa Murgaša, cez košickú sieť CANET, po súčasný stav Slovenskej akademickej siete – SANET s rýchlosťou prenosu 10Gb/s. Čitať ďalej