SPŠT Bardejov

Žiaci SPŠ Bardejov a EXTRAPOLÁCIE 2015

V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach mali žiaci odboru Technické lýceum zameranie Infrmatika možnosť vzhliadnuť zaujímavú výstavu dejín výpočtovej techniky na Slovensku od roku 1956 do roku 1990. So záujmom si vypočuli, ako bol skonštruovaný prvý slovenský analógový počítač v roku 1958 Ivanom Planderom. Prezentovaný bol aj prvý československý riadiaci počítač tretej

Čitať ďalej