SPŠT Bardejov

Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomicky“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa. Projekt má napomáhať pedagógom rozvíjať u študentov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup a pohyb na trhu

Čitať ďalej