“Kto som, kam kráčam”

Prednášky, ktorých sa zúčastnili žiaci 3.ročníka, sa konali v dňoch 19.2.2015 a  13.3.2015 pod vedením  Mgr.S.Benkovej-Rybárovej z CPPPaP. Obsahom prednášanej témy bolo: Sebapoznanie ako faktor naplnenia životných ašprirácii Sebarefelexia, kto som, ako sa vnímam, zamýšľanie nad sebou samým… Spätná väzba od druhých, ako ma vnímajú, vidia iní, dôležitý zdroj sebavnímania Teórie osobnosti, pochopenie správania, očakávaní Schopnosti, zručnosti, znalosti, potreby a hodnotový systém a ich význam v uplatnení sa v živote Ako ovplyvňuje naše sebavnímanie uplatnenie v živote, ako cez sebapoznanie zlepšiť kvalitu života, ako využiť pozitívne stránky osobnosti, ako eliminovať negatíva

Čitať ďalej