KAM na vysokú Roadshow 2017

Správny výber vysokej školy je investíciou do budúcnosti. Výber by mal odzrkadľovať záujem študenta o konkrétne budúce profesijné zameranie. Zodpovednému rozhodnutiu má predchádzať dostatočné množstvo informácií o možnostiach štúdia. Aj keď je možné všetko o fakultách zistiť z internetových stránok vysokých škôl a univerzít, niet nad osobný kontakt.

8. februára 2017 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka SPŠ zúčastnili prezentačnej výstavy KAM na vysokú Roadshow 2017 v Prešove. Predstavilo sa viac ako 25 univerzít a vysokých škôl so svojimi fakultami zo Slovenska aj zahraničia. Informovali žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnení sa v praxi. Súčasťou výstavy bol bohatý program. Stredoškolákom sa prihovorili predstavitelia a študenti vysokých škôl, mali možnosť vidieť interaktívne ukážky a prezentácie vystavovateľov, zúčastnili sa diskusií pri okrúhlych stoloch a 2-hodinových workshopov na tému Ako si vybrať vysokú školu. Pozvanie vystavovateľov prijali aj zástupcovia budúcich možných zamestnávateľov s prezentáciou svojich firiem. Čitať ďalej