Tréma a zvládanie záťažových situácií

Zvládanie záťažových situácií, odolnosť voči stresu, to sú otázky, ktoré zaujímajú nielen odborníkov, ale aj laickú verejnosť. Stres je chápaný ako reakcia na zvýšenú záťaž alebo ohrozenie, či očakávanie ohrozenia. Stres môže byť aktivizujúci (eustres) alebo škodlivý (distres).

Zdroje stresu môžeme rozdeliť na vnútorné (vlastné negatívne predstavy, problémy so sebaprijatím…) a vonkajšie (nároky kladené na ľudí v škole, práci, v medziľudských vzťahoch…). Čitať ďalej