Vianočný florbalový turnaj

Dňa 21.12.2015 sa v telocvični SPŠ v Bardejove konal vianočný florbalový turnaj stredných škôl, ktorý organizovala SPŠ v Bardejove a Komunitná nadácia Bardejov.

Poradie družstiev:
1. miesto: Stredná priemyselná škola Bardejov
2. miesto: Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov
3. miesto: Spojená škola J. Henischa
4. miesto: Gymnázium sv. J. Bosca Bardejov