Voľby do Rady školy

Poradie úspešných kandidátov zástupcov rodičov

1. Ing. Viliam Kohút
2. PaedDr. Silvia Běčaková
3. Ing. Peter Žarnovský
4. Ing. Ivan Maník
5. Mgr. Marek Mokriš, PhD.
6. Mgr. Monika Cmarová
7. Renata Žofčinová
8. Peter Jurč
9. Monika Dreschslerová
10. Jana Hanišová
11. Dana Ivančová
Peter Marcinek
12. Bc. Alena Zolotárová
13. Monika Stretavská

Poradie úspešných kandidátov za pedagogických zamestnancov
1. Ing. Peter Simko
2. Ing. Ondrej Popjak
3. Mgr. Stanislav Vojtko
4. Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šotová

Poradie úspešných kandidátov za nepedagogických zamestnancov
1. Peter Oláh
2. Božena Michalčinová

Poradie úspešných kandidátov za žiakov

1. Benjamín Pšenčík


Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 16.9.2020 o 16:00 hod. na SPŠT Bardejov.

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 16.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov.

Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 17.9.2020 o 13:15 hod. na SPŠT Bardejov.

Voľby zástupcov žiakov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 17.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov.

Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov rodičov

Monika Dreschslerová
Ružena Petejová
PaedDr. Silvia Běčaková
Peter Marcinek
Jana Hanišová
Monika Stretavská
Ing. Ivan Maník
Ing.Peter Žarnovský
Bc. Alena Zolotárová
Mgr. Marek Mokriš, PhD.
Peter Jurč
Mgr. Monika Cmarová
Renáta Žofčinová
Ing. Viliam Kohút
Dana Ivančová

Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov nepedagogických zamestnancov

Božena Michalčinová
Peter Oláh

Zoznam kandidátov na voľby členov do Rady školy za zástupcov pedagogických zamestnancov

Ing. Ondrej Popjak
Ing. Peter Simko
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová
Mgr. Stanislav Vojtko