Vyhodnotenia Dňa Finančnej gramotnosti

za 1. ročník zvíťazila 1.C trieda

za 2. ročník zvíťazila 2.B trieda

za 3. ročník zvíťazila 3.A trieda

za 4. ročník zvíťazila 4.A trieda
Žiaci si prevzali chutné ocenenie – PIZZU 🙂