VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJ TRIEDU

ŽŠR spolu s vedením našej školy vyhlásili aj v školskom roku 2018/2019  súťaž o NAJ triedu Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove. V čase od 1. októbra 2018 do 30.apríla 2019 sme podľa vopred stanovených kritérií zapisovali do tabuľky body – za aktualizáciu nástenky, za správanie žiakov a v neposlednom rade za ich účasť na rôznych podujatiach, ktoré organizovala ŽŠR.  Po zrátaní všetkých získaných bodov sme dospeli k tomuto záveru:

 

1. miesto: a titul NAJ triedy s počtom bodov 101 získala 3.C trieda, na ktorú čaká finančná odmena vo výške 150 EUR.

 2. miesto: Na druhom mieste, s počtom získaných bodov 91 sa umiestnili naši prváci, konkrétne 1.B, za zaslúžené druhé miesto im patrí odmena „Žolík“ pre každého žiaka.

3. miesto: Získať titul naj triedy sa podarilo aj žiakom 2.A triedy, ktorí získali pekných 78 bodov, za čo im patrí tretie miesto a odmena „Deň organizovaného voľna“.

 

Ďalšie poradie tried, podľa počtu bodov je nasledovné:

  1. miesto – 4.C –77 bodov
  2. miesto – 1.C –74 bodov
  3. miesto – 2.C –74 bodov
  4. miesto – 4.A – 70 bodov
  5. miesto – 3.A – 48 bodov
  6. miesto – 1.A – 43 bodov
  7. miesto – 2.B – 33 bodov
  8. miesto – 4.B – 30 bodov
  9. miesto – 3.B – 30 bodov


Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že aj naďalej budú k podobným aktivitám pristupovať

s nadšením a kreativitou.