Začiatok školského roka 2019/2020

Privítanie a rozdelenie prvákov do tried pre šk. rok 2019/2020 sa bude konať dňa 2.9.2019 o 7.45 hod. v Aule. Ostatné ročníky sa stretnú v svojich triedach.