Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj odbor

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc Slovenská národná knižnica v Bratislave vyhlásila 3. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi  slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do knihy.

Stredná priemyselná škola v Bardejove v tomto školskom roku spolupracovala so SSOŠ v Šahách. Žiaci 1. A 2. ročníka si navzájom vymenili nielen záložky, ale i vlastnoručne vytvorené spomienkové darčeky, aby tak navzájom spoznali družobnú školu i mesto.