ZENIT v elektronike – školské kolo

V stredu 7. novembra 2012 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvorili riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a zástupca riaditeľa Ing. Jozef Prexta, ktorý bol zároveň predsedom hodnotiacej komisie. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko. Súťažili traja žiaci, Lukáš Mokriš zo 4.C triedy a Boris Marčok a Lukáš Ščerba zo 4.E triedy.

Teoretickú časť súťaže tvoril náročný test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý trval 60 minút. Mal 30 otázok bez výberu odpovede. Každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V praktickej časti žiaci obdržali sadu elektronických súčiastok a doštičku cuprextitu pre výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo podľa zadanej schémy zapojenia navrhnúť plošný spoj pomocou počítača, vyrobiť ho, navŕtať otvory a naspájkovať súčiastky. Celé zapojenie bolo potrebné aj oživiť, čiže uviesť do činnosti. Časový limit bol 240 minút. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120.

Všetci traja súťažiaci napokon úspešne dokončili svoje výrobky. Na 1. mieste sa umiestnil Lukáš Mokriš s celkovým ziskom 103 bodov, na 2. mieste Boris Marčok so 101 bodmi a na 3. mieste Lukáš Ščerba s 82 bodmi. Súťažiaci obdržali diplomy a vecné ceny. Lukáš Mokriš a Boris Marčok postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa uskutoční v utorok 4. decembra na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove (bývalé SOUE).

Ing. Peter Tkáč