Deviataci v laviciach SPŠ

Týždeň vedy a techniky na priemyslovke

Stredná priemyselná škola sa zapojila do Týždňa vedy a techniky a privítala žiakov základných škôl, ktorí si chceli naživo a na vlastnej koži vyskúšať, ako to na priemyslovke chodí. Prakticky sa zapojili do učebného procesu podľa svojho záujmu o jednotlivé odbory.

V rámci odboru technika a prevádzka dopravy si vyskúšali prácu s 2D a 3D zobrazovacími softvérmi. V rovine kreslili pomocou softvéru Autodesk Mechanical Desktop a v priestore si vyskúšali Pro/ENGINEER.

V dielni si overili postup pri prezúvaní pneumatík a vyvažovaní kolies, kontrolovali ich správne nastavenie a vyskúšali si aj ovládanie stroja na trieskové obrábanie.

Tí, ktorých by v budúcnosti bavilo staviteľstvo, mali možnosť zoznámiť sa s programom AutoCAD, v ktorom sa kreslia výkresy. Prácou s programom ArCon 5+ si vyskúšali vysoko interaktívnu vizualizáciu pri projektovaní. Náklady kalkulovali a stavby oceňovali pomocou programu Cenkros.

Budúci elektrotechnici si samostatne zhotovili elektronický „blikáč“ s LED diódami. Na vopred vyrobenú doštičku plošného spoja osadili a prispájkovali elektronické súčiastky podľa pripravenej schémy a plánu osadenia. Pracovali kvalitne, čoho výsledkom bolo, že všetky výrobky im fungovali správne. Odskúšané zapojenia si s potešením odniesli domov.

Záujemcovia o ekonomiku sa oboznámili s písaním v programe ATF, s písomnosťami z administratívy a korešpondencie v oblasti kúpy a predaja, platobného styku, s personálnymi a internými písomnosťami, jednoduchými právnymi písomnosťami, tvorili a vypracovali obchodné listy, dokonca si vyskúšali založenie cvičnej firmy a účtovanie v účtovnom programe Omega.

Koho zaujíma informatika, mohol tvoriť aplikácie na výpočet obvodu obdĺžnika a kreslenie geometrických útvarov v prostredí objektovo orientovaného programovania Lazarus výberom vhodných komponentov, ich formátovaním a doplnením zdrojového kódu. Súčasne sa oboznámil s využitím a uplatnením Lazarus-u v praxi. Preveriť „programátorské schopnosti“ mal možnosť v známej flashovej logickej hre Light Bot.

Deviataci vďaka tomu, že priemyslovka sa v tomto roku zaradila do medzinárodnej siete CISCO Akadémií, nazreli do študijných materiálov historicky prvého kurzu CCNA1 Exploration na SPŠ.

Za asistencie študentov 4.D a 4.E triedy si budúci študenti SPŠ vyskúšali aj grafické programy Corel Draw, či úpravu fotografií napríklad v Corel Photopaint. Pracovali v programe PSPad, tvorili HTML a CSS dokumenty, vytvárali dizajn www stránky, oboznámili sa s CMS systémom Joomla.

Všetci zhodne tvrdili, že Stredná priemyselná škola v Bardejove je práve to, čo hľadali, tu našli študijné odbory, ktoré ich budú zaujímať a prostredníctvom nich si nájdu prácu, ktorá ich bude baviť.

-rp-

Foto: Peter Oláh