ZENIT v elektronike – krajské kolo 2015

Šimon Struhala bude opäť v celoštátnom kole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje súťaž ZENIT, v ktorej si žiaci stredných škôl merajú sily v elektronike, programovaní a strojárstve.

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú súťaže ZENIT v elektronike a dosahujú v nej veľmi dobré výsledky. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo vo štvrtok 3. decembra 2015 už tradične na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. V kategórii A žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl SPŠ v Bardejove reprezentovali Michal Kralovič zo IV.A triedy a Šimon Struhala zo IV.D triedy. Medzi 12 účastníkmi zo siedmich škôl Prešovského kraja v kategórii A Šimon Struhala obhájil svoje minuloročné 2. miesto a opäť postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 9. až 11. februára 2016 v Prešove. Michal Kralovič obsadil pekné 6. miesto.

Súťaž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval tridsať otázok z najrôznejších oblastí elektroniky a elektrotechniky. Na otázky odpovedali elektronicky, pričom správnu odpoveď vyberali zo štyroch možností. V praktickej časti súťažiaci dostali schému zapojenia elektronickej hry MonoPong a sadu súčiastok. Pomocou počítača museli navrhnúť plošný spoj, vyleptať ho, navŕtať otvory a prispájkovať súčiastky. Úlohu mali skomplikovanú použitím miniatúrneho SMD integrovaného obvodu. Zhotovený výrobok bolo potrebné v časovom limite 5 hodín aj oživiť a vyskúšať. V praktickej časti sa hodnotila správna funkčnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

V celoštátnom kole, ktoré trvá až tri dni, sú testy a praktické úlohy omnoho náročnejšie. Navyše je tam ďalšia úloha – programovanie mikroprocesorov. Šimonovi Struhalovi držíme palce a želáme, aby sa čo najlepšie umiestnil a aby dôstojne reprezentoval SPŠ Bardejov a  Prešovský samosprávny kraj.

 

Ing. Peter Tkáč