Žiacka školská rada pri SPŠT

Je tu nový školský rok 2019/2020 a v ňom nové tváre na našej škole. Dňa 19.9.2019 sa v aule SPŠT uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady pri SPŠT. Tajným hlasovaním zástupcovia študentov zvolili 11 členov.

  Meno a priezvisko Trieda
1. Lukáš Švec I.A
2. Denis Juriš I.B
3. Adriana Rakášová I.C
4. Silvia Vantová II.A
5. Tomáš Pillár II.B
6. Benjamín Pšenčík III.A
7. Marek Šoltýs III.B
8. Timotej Kendra III.C
9. Jozef Mackanič IV.A
10. Lukáš Jakubčo IV.B
11. Jakub Plaskoň IV.C

 Pomocný výbor: Milan Petrus – II.C

Zástupca žiakov v Rade školy: Benjamín Pšenčík – III.A

Dôležité funkcie si rozdelili nasledovne:
1. Tomáš Pillár, II.B – predseda
2. Benjamín Pšenčík, III.A – podpredseda
3. Timotej Kendra, III.C – tajomník
4. Jakub Plaskoň, IV.C – finančný manažér,
5. Silvia Vantová, II.A – zástupca pre styk s verejnosťou.

Všetkým členom ŽŠR prajeme v novom školskom roku 2019/2020 hlavne veľa zdravia, usilovnosti a nových nápadov pri presadzovaní záujmov žiakov, pri organizovaní školských kultúrnych akcií, súťaží a pri riešení aktuálnych problémov žiakov našej školy.

Mgr. Martina Chovancová, Mgr. Dana Janečková,

koordinátorky ŽŠR