Žiacka školská rada

Je tu nový školský rok 2017/2018 a v ňom nové tváre na našej škole.

A preto dňa 18.9.2017 sa uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady pri SPŠ. Tajným hlasovaním zástupcovia študentov zvolilo 11 členov. Z nich vzišla následne zostava: predsedníčkou sa stala Klaudia Vantová, podpredsedníčka  Erika Dubňanská, tajomník    René Lukáč, finančný manažér Dávid Košša zástupca pre styk s verejnosťou       Boris Michnovič.

Členmi Žiackej školskej rady pri SPŠ v školskom roku 2017/2018 sa stali:

 

 

  Meno a priezvisko Trieda
1. Timotej Kendra 1.C
2. Jozef Mackanič 2.A
3. Patrik Sidor 2.B
4. Jakub Plaskoň 2.C
5. Samuel Vasilenko 3.A
6. René Lukáč 3.B
7. Dávid Košša 3.C
8. Radoslav Hnatko 4.A
9. Klaudia Vantová 4.B
10. Boris Michnovič 4.C
11. Erika Dubňanská 4.D

 

 

Zástupca žiakov v Rade školy: Erika Dubňanská