Rada školy

Rada školy v školskom roku 2017/2018

Meno a Priezvisko Funkcia Zástupca za
Ing. Peter Simko Predseda pedagogických pracovníkov
Peter Jurč rodičov
Mgr. Stanislav Vojtko Tajomník pedagogických pracovníkov
MUDr. Boris Hanuščak zriaďovateľa
Pavol Ceľuch zriaďovateľa
Ing. Jozef Kmec PhD. Podpredseda zriaďovateľa
Ing. Anton Repka zriaďovateľa
Vincent Breznický rodičov
Mgr. Ľuboš Ragan rodičov
Ján Danečko ostatných zamestnancov
Erika Dubňanská žiakov

Voľby do rady školy

Výzva na voľby členov rady školy [PDF]

Návrh kandidáta na člena rady školy [DOCX]
Zoznam kandidátov na členov Rady školy za rodičov je zverejnený na nástenke pri sekretariáte SPŠ.
Návrhy a pripomienky adresujte:

Ing. Peter Simko, predseda rady školy

– Rada školy pri SPŠ v Bardejove, Komenského 5, 085 42 Bardejov

– simko@spsbj.sk

Výročná správa za rok 2014