Adaptácia v školskom prostredí

Téma prednášky: Adaptácia v školskom prostredí (kto som – poznávanie vlastnej  osobnosti)

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 24. 10. 2013, 1. C – č. 56

Stručný prehľad prednášky:

– význam sebapoznania

– sebapoznanie a cesta ďalšieho rozvoja a smerovanie v živote

– poznanie vlastnej osobnosti a jej vplyv na pôsobenie v sociálnej skupine

– poznávanie pozitívnych a negatívnych stránok vlastnej osobnosti

Spôsob realizácie: skupinové a individuálne aktivity zamerané na sebapoznanie s následnou diskusiou

Mgr. Kravcová Mária

   

Téma prednášky: Adaptácia v školskom prostredí (kto som – poznávanie 

                               vlastnej osobnosti)

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 24. 10. 2013, 1. C – č. 56

Stručný prehľad prednášky

ü  význam sebapoznania

ü  sebapoznanie a cesta ďalšieho rozvoja a smerovanie v živote

ü  poznanie vlastnej osobnosti a jej vplyv na pôsobenie v sociálnej skupine

ü  poznávanie pozitívnych a negatívnych stránok vlastnej osobnosti

Spôsob realizácie: skupinové a individuálne aktivity zamerané na sebapoznanie s následnou 

diskusiou

                                                                          Mgr. Kravcová Mária