Študentská kvapka krvi

Nemusíš robiť nič“ je heslo tohtoročnej Študentskej kvapky. Zdá sa, že toto heslo neodradilo takmer 27-tiríc darcov krvi, ktorí prišli na odberové miesta, či už tie tradičné, alebo pripravené pre mobilné odberové výjazdy.

V poradí už 19. ročník kampane v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc trval od 14. októbra do 15. novembra 2013. Počas piatich týždňov trvania kampane, do ktorej sa organizačne zapojilo všetkých 38 územných spolkov Slovenského Červeného kríža, krv nakoniec darovalo 23 097 darcov krvi. Prvýkrát krv darovalo 5 801 ľudí. Kampaň bola zameraná na oslovovanie darcov krvi.

Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy.  Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v našom zdravotníctve a svojim rozhodnutím môžu rozhodnúť aj o živote iných a zachrániť im svojím činom život.

Naši žiaci sa zapájajú pravidelne do tejto kampane. V mesiaci október chodili darovať krv individuálne so svojimi rodičmi alebo kamarátmi. 24. októbra sme boli na hematologicko-transfúznom oddelení v nemocnici darovať krv spoločne zo školy. Boli to prvodarcovia, ktorí si boli navzájom oporou a povzbudzovali sa. Určite ich táto kampaň oslovila a budú darovať krv pravidelne, pokiaľ im to zdravotný stav dovolí.

 Nemusíš robiť nič – najdôležitejšie je však rozhodnutie empatického srdca.

                                                                                              Mgr.Mária Jajková