AIDS, cesty prenosu HIV

Prednášateľky: MUDr. Jana Zbyňovská, p. Jana Müllerová, p. Nataša Driganová – pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove

Čas konania, trieda: 26. 11. 2012, 2. D

Ciele:

– čo je AIDS

– cesty prenosu HIV

– prvé príznaky infekcie HIV/AIDS

– prevencia pred nákazou vírusom HIV spôsobujúcim AID

 

Zaujímavou časťou odbornej prednášky bol workshop zameraný na lásku, sexualitu a ochranu pred HIV, pohlavne prenosné ochorenia HIV, sexualita rečou tela, život s HIV/AIDS.

Mgr. Kravcová Mária