POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ

Stredná priemyselná škola v Bardejove popri vyučovacom procese sa už tradične zapája a zároveň podporuje rôzne aktivity s humánnym posolstvom.

Jednou z takých je i kampaň Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS zameranej na zvýšenie povedomia mladých ľudí o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby AIDS a možnostiach jej prevencie.

Študenti SPŠ sa aj tohto roku zapojili už do 7. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2013. Usilovali sme sa, aby 1. december – Svetový deň boja proti AIDS nebol iba dňom pripínania červených stužiek, ale, aby sa stal vyvrcholením aktivít študentov v mesiacoch september až november 2013.

Keďže kampaň ponúka pestrú škálu rôznorodých činností, naši študenti mali možnosť prezentovať svoju nápaditosť a kreativitu. Žiaci Dávid Kytyr z 2. D a Matúš Fornadeľ zo 4. C využili svoje výtvarné nadanie, vytvorili návrh pohľadnice, ktoré putovali do výtvarnej súťaže Červené stužky pre stredné školy. Dievčatá Jaroslava Katuščáková, Ivana Hariňová a Claudia Petrušová z 2. D zhotovili stužky, aby ich nosením zviditeľnili tento pamätný deň. Ďalšou aktivitou bolo vytvorenie spotu kampane, na ktorom sa podieľali dievčatá prvého a druhého ročníka. Výsledkom ich práce bol symbol červenej stužky zvýraznený silnou emóciou horiacich sviečok a znejúcej clivej hudby. Ďalší spot vytvorili žiaci druhého ročníka Róbert Šimco a Dávid Maník  so svojimi spolužiakmi, aby sa tak pripojili k tým, ktorí slovami i skutkami dokážu niečo zmeniť.

Neodmysliteľnou súčasťou aktivít bolo premietanie tematicky zameraných filmov In jour face a Anjeli i zorganizovanie besied a prednášok na tému HIV/AIDS, látkových a nelátkových závislostí, duševného zdravia a v tomto roku aj na tému obchodovania s ľuďmi.

Hlavným poslaním takýchto podujatí je prinášať čo najviac informácií ako sa chrániť pred nástrahami, ktoré na mladých ľudí číhajú.

27.  november 2013 na našej škole sa stal dňom pripínania symbolických červených stužiek, a tak sme sa pripojili k jej hrdým nositeľom.

Mgr. Mária Kravcová