Ako byť v živote úspešný

V dňoch 8. 2. 2012, 13.2.2012 a 22.2.2012 sa uskutočnili na našej škole besedy s PhDr. Evou Ballonovou, psychologičkou z CPPPaP v Bardejove na tému: „Ako byť v živote úspešný“

Cieľom besedy bolo vytvoriť žiakom priestor a pomoc pri riešení problémov súvisiacich s uplatňovaním sa v praxi po absolvovaní strednej školy. Besied sa zúčastnili žiaci všetkých tried 3.ročníka.

V závere besedy žiaci dostali odpovede na otázky súvisiace s uvedenou témou.

Ing. Bujda Jaroslav