Láska, priateľstvo, vzťahy

V dňoch 14. 2. 2012 (4.B) a 15. 2. 2012 (2.CD) sa konala prednáška na tému Láska, priateľstvo, vzťahy. Študentom 4.B a 2.CD tried prednášala Mgr. Slávka Romanová.

Stručný prehľad prednášky:

1) Vzťahy a priateľstvá ako prirodzená súčasť života človeka

2) Utváranie a rozvoj vzťahov a priateľstiev

3) Ako utvárať vzťahy

4) Vlastná sebaúcta a seba hodnota pri utváraní, formovaní a prežívaní vzťahov

5) Rizikové faktory vo vzťahoch

6) Faktory, ktoré podporujú hodnotné vzťahy