Beseda s Prima Bankou

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov škola v priebehu školského roka pripravuje niekoľko besied s uvedenou problematikou. V dňoch 24. – 25. januára 2013 pracovníci PRIMA BANKY v Bardejove zrealizovali odborné prednášky na tému:

– ochrana vkladov

– kurzový lístok bánk /devízy, nákup, predaj, valuty/

– poskytovanie úverov, podmienky poskytnutia úveru

– produkty banky.

Prednášok sa zúčastnili žiaci 4. C a 2. D triedy. Jej cieľom bolo upevnenie učiva v predmetoch účtovníctvo, ekonomika, finančné rozpočtovníctvo.