Beseda VODA A ŽIVOT

Voda je dôležitou súčasťou nášho života. O tom sa presvedčili aj žiaci 1.C triedy SPŠ Bardejov, ktorí si so záujmom vypočuli prednášku Ing. Hrozekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove na tému VODA A ŽIVOT.

Beseda sa konala 23. marca 2016 pri príležitosti Svetového dňa vody. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o znečisťovaní vody a rôznych spôsoboch úpravy vody.

Naša vďaka patrí Ing. Horzekovej za jej čas a ochotu prísť medzi našich študentov.

Ing. Alžbeta Hovancová

koordinátor environmentálnej výchovy