VODA A ŽIVOT 2019

V súčasnosti je celosvetovým problémom čoraz väčšie znečistenie životného prostredia, preto je dôležité na jeho ochranu aj ochranu povrchových a podzemných zdrojov pitnej vody upozorňovať študentov rôznymi formami. Jednou z foriem bola prednáška spojená s besedou Ing. Hrozekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove na tému VODA A ŽIVOT, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. A triedy SPŠT Bardejov. Jej cieľom bolo poskytnúť študentom priestor na zamyslenie, čo pre ľudí a všetky formy života na Zemi znamená voda. Beseda sa konala v piatok 22. marca 2019 pri príležitosti Svetového dňa vody. Naša vďaka patrí Ing. Hrozekovej za jej čas a ochotu prísť medzi našich študentov.                                                                                                                 Ing. Alžbeta Hovancová koordinátor environmentálnej výchovy

Čitať ďalej

BESEDA VODA A ŽIVOT 2018

V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti. Ochrana vodných zdrojov, voda a jej hospodársky význam, ochrana územia v čase povodní. Aj to bola téma besedy  Ing. Hrozekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove na tému VODA A ŽIVOT, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. B a 1.C triedy SPŠ Bardejov Beseda sa konala v stredu 21. marca 2018 pri príležitosti Svetového dňa vody. Naša vďaka patrí Ing. Hrozekovej za jej čas a ochotu prísť medzi našich študentov.                                                                                                                 Ing. Alžbeta Hovancová koordinátor environmentálnej výchovy

Čitať ďalej

BESEDA VODA A ŽIVOT

V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti. O tom sa presvedčili aj žiaci 1.C triedy SPŠ Bardejov, ktorí si so záujmom vypočuli prednášku Ing. Hrozekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove na tému VODA A ŽIVOT. Beseda sa konala 21. marca 2017 pri príležitosti Svetového dňa vody.

Čitať ďalej

Beseda VODA A ŽIVOT

Voda je dôležitou súčasťou nášho života. O tom sa presvedčili aj žiaci 1.C triedy SPŠ Bardejov, ktorí si so záujmom vypočuli prednášku Ing. Hrozekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove na tému VODA A ŽIVOT. Beseda sa konala 23. marca 2016 pri príležitosti Svetového dňa vody. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o znečisťovaní vody a rôznych spôsoboch úpravy vody. Naša vďaka patrí Ing. Horzekovej za jej čas a ochotu prísť medzi našich študentov. Ing. Alžbeta Hovancová koordinátor environmentálnej výchovy

Čitať ďalej

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na našej škole dňa 17.2.2015 uskutočnila beseda na tému: VODA. Pozvanie na besedu  prijala Ing. Helena Hrozeková, pracovníčka Regionálneho ústavu zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Vrámci environmentálneho vzdelávania sa tejto besedy zúčastnili žiaci 1.B .

Čitať ďalej