Bowling na SPŠT

V priestoroch Bowlingového clubu Bardejov sa  dňa  30. 11. uskutočnilo školské kolo v bowlingu žiakov našej školy, organizované  učiteľmi  TVaŠ. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo 19 našich študentov. Každý bojoval sám za seba v troch kolách, čiže mal 60 hodov. Nerobili sme rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Po štvorhodinovom boji boli výsledky na prvých troch miestach nasledovné:

1. miesto – Šimon Jurčišin,

2. miesto – Jana Štafuriková,

3. miesto – Dávid Kučečka.

O týždeň  10.12. bowling pokračoval v podobe okresného kola, ktorého sa zúčastnilo 5 škôl patriacich pod VÚC  PO. Hralo sa systémom ako na školskom kole. Naše dievčatá Juliana Čipčovská a Jana Štafuriková skončili zhodne na 4. a 5.mieste s rovnakým počtom bodov. Viacej sa darilo chlapcom, Šimon Jurčišin skončil druhý a Dávid Kučečka tretí. Šimon postúpil na krajské kolo.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za akciu v netradičnom druhu športu.

 

PK TV a Š