Burza práce a informácií

Dňa 24.9.2015 sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili „Burzy práce a informácií“ na ktorej prezentovali žiakov 9. ročníka ZŠ a verejnosti naše odbory. Túto akciu organizoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.