Burza informácií

Aj tento rok sa Stredná priemyselná škola technická zúčastnila Burzy informácií, ktorá sa konala 7. 12. 2023 v Športovej hale Mier. Žiaci a učitelia predstavili návštevníkom len to najlepšie a najzaujímavejšie zo študijných odborov. Každý účastník podujatia, ktorý sa zaujíma o techniku a prevádzku dopravy, informatiku, elektrotechniku či stavebníctvo, našiel na burze novinky z týchto oblastí. Všetky poskytnuté informácie zároveň pomôžu žiakom základných škôl pri výbere štúdia na strednej škole.

Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za skvelú prezentáciu našej školy.

Burza informácii

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zorganizoval 27.11.2019 v Športovej hale Mier burzu informácií. Ide o propagačné podujatie venované študentom, pedagógom, ale aj širokej verejnosti, na ktorom zúčastnené stredné školy Prešovského kraja prezentujú možnosti štúdia a uplatnenia študenta na trhu práce. Na prezentácii sa zúčastnila aj naša škola.