Priemyslováci triedia odpad

Od septembra sa naša škola zapojila do projektu Eko Alarm. Cieľom projektu
je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a
stredných školách.

Použité zubné kefky boli premenené na koše na triedený odpad. Všetky koše, ktoré boli poskytnuté škole, sú vyrobené z druhotných surovín a vyrábané na Slovensku. Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 miliónov zubných kefiek. Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak
druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov.

SPŠT si vytvorila trojzložkový triedený zber. V každej triede nájdete tri nádoby: modrú na papier, žltú na plasty a hnedú na bioodpad alebo zmesový odpad. Každý musí začať sám od seba, a preto veríme, že sa aj naši žiaci naučia správne separovať odpad, ktorý môže byť ďalej recyklovaný, a tým chrániť životné prostredie.

Envirokoordinátor