Cesty prenosu HIV a AIDS

Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnila prednáška so žiakmi 2. D  triedy na tému „Cesty prenosu HIV a AIDS“,  ktorú viedla Mgr. Slávka Benková-Rybárová  z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

V úvode prednášky poskytla aktuálne informácie o AIDS, ktoré je stále hlavne ochorením krajín druhého a tretieho sveta. Len 1,5 mil. zo 42 miliónov žijúcich ľudí infikovaných vírusom HIV sú obyvateľmi západných priemyselných štátov.

Okrem štatistických údajov sa zamerala sa zamerala hlavne na:

  • históriu HIV a AIDS
  • prejavy ochorenia
  • liečbu
  • prevenciu HIV/AIDS
  • celosvetové údaje o infikovaných osobách
  • situáciu na Slovensku /počet chorých, zariadenia pre liečbu a výskum HIV/
  • preventívne opatrenia.

Súčasťou prednášky bol aj film o živote ľudí nakazených týchto chorobou. V závere poznamenala, že pokroky výskumu, najmä plynulý vývoj vždy nových liečiv, vedú k značnému predĺženiu života postihnutých: výskyt AIDS sa odďaľuje, choroba sa stáva liečiteľnou. Infekcia vírusom HIV sa tým z akútneho ohrozenia života mení na chronické ochorenie, ktoré pri dobre fungujúcej liečbe prináša so sebou aj po dlhé roky len málo obmedzení.

Vzhľadom k tomu, že dodnes neexistuje očkovacia látka proti nákaze HIV,  je najlepšou a jedinou cestou, ako sa chrániť pred touto nákazou zodpovedné chovanie každého človeka.

Mgr. Kravcová Mária