Ako byť v živote úspešný

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili v dňoch 18. a 19. novembra 2014  besedy s pracovníčkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva, Mgr.Slávkou Benkovou-Rybárovou ku kľúčovým kompetenciám úspešnej budúcnosti v téme – Ako byť v živote úspešný.

Obsahom témy bolo:

  • čo je to úspech v živote, uvedomenie si hodnôt a toho, že úspech je individuálna záležitosť
  • znaky zrelej osobnosti a súvislosti so zvládaním životných nárokov
  • osobnosť a charakter človeka vo vzťahu k plneniu životných cieľov
  • stanovenie si životných priorít, ako dôležitý faktor očakávaného úspechu (mať jasnú predstavu o tom, čo chcem a čo pre to musím urobiť)
  • neočakávané životné situácie a ich zvládanie, vyrovnávanie sa so záťažou

Na základe dotazníka “Faktor úspechu”, ktorý  žiaci realizovali , mohli bližšie spoznať svoje dispozície uplatnenia sa v živote.

Ing.O.Beňová