CITOVÉ VZŤAHY MLADÝCH ĽUDÍ

Citové vzťahy mladých ľudí sú aktuálnou témou mladej generácie.  Mgr. Slávka Benková Rybárová ňou oslovila 25. februára 2016 žiakov 2. A triedy. V prednáške zdôraznila, že ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch. Mladí ľudia sa v priebehu života zoznamujú s rozličnými formami vzťahov, na ktorých základe získavajú skúsenosti, rozvíjajú svoje potreby a učia sa, ako vo vzťahoch žiť. To, ako prežívajú svoje priateľské a intímne vzťahy, do veľkej miery predurčujú skúsenosti v rodine ako prvom „emocionálnom priestore“.

V prednáške sa venovala stále aktuálnej téme mladých ľudí a to, ako vníma citové vzťahy súčasná generácia:

  • aké sú
  • ich pozitíva, riziká a dôsledky,
  • ako ich rozvíjať pozitívnym smerom
  • ako sa vyrovnať s rozpadom vzťahu a spracovať dôsledky v negatívnej aj pozitívnej rovine
  • ako rozvojom a zrelosťou vlastnej osobnosti prispieť ku kvalite hodnotného vzťahu.

 

V diskusii nechala priestor na  otázky žiakov:

zamilovaný človek,

intenzívne citové prežívanie,

hlboký, úprimný, nesebecký vzťah k milovanej osobe.