PROJEKTUJ SVOJU BUDÚCNOSŤ

Orientovať sa v množstve informácií a správne sa rozhodnúť nie je jednoduché. Dôležité je vybrať si študijný odbor nie podľa zaujímavého názvu, ale ten, ktorý bude študenta baviť, ktorý spĺňa jeho predstavy a hlavne, ktorý umožní  uplatnenie sa na trhu práce. Je to projekt vlastnej budúcnosti, náplň nasledujúcich rokov. Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta podáva pomocnú ruku stredoškolákom pri tomto výbere prostredníctvom Dňa otvorených dverí. Druháci, tretiaci a štvrtáci SPŠ v Bardejove so zameraním v stavebníctve spolu so svojimi triednymi učiteľkami Ing. Melovou a Ing. Priputenovou prijali pozvanie a dňa 23. februára 2016 sa vybrali získať informácie o štúdiu na tejto fakulte. 

Prvé úvodné slová predniesol v aule fakulty prodekan doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., ktorý prostredníctvom prezentačného programu predstavil výskumno-pedagogické pracoviská  fakulty a možnosti uplatnenia sa absolventov v praxi. Doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. prezentovala jednotlivé študijné programy, vysvetlila žiakom postupné kroky od podania prihlášky až po úspešné prijatie na fakultu. Zaujímavou časťou bolo rozprávanie študentiek vysokoškoláčok o študentskom živote a hlavne o možnostiach štúdia 1 až 2 semestrov v zahraničí. Nasledovala prehliadka odborných učební a jednotlivých pracovísk, kde sa stredoškolákov ujali vysokoškoláci a odpovedali im na všetky zvedavé otázky.  Najviac asi zaujali okuliare oculus, pomocou ktorých mohli vidieť 3D virtuálnu realitu, meniť zariadenie miestnosti, farbu stien a premiestňovať nábytok.

Na oddych nebol čas, preto sa študenti hneď presunuli do vedľajšej budovy. Tam mali možnosť vidieť laboratórium excelentného výskumu, ktoré je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy.  Moderné stroje, na ktorých sa realizujú skúšky stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií sú prepojené s velínom, tzv. mozgom celého výskumu.

Nové študijné programy, priestory školy, systém štúdia, internát, fakultná knižnica, laboratória … množstvo informácií, ktoré je potrebné spracovať u každého zvlášť a potom sa rozhodnúť, kde, na ktorej vysokej škole sa bude formovať ich budúcnosť. Možno práve na Technickej univerzite v Košiciach.