ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 10. apríla 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. Zúčastnili s jej žiaci  2. D triedy.  Kritériá súťaže boli:

  • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
  • dodržať percento presnosti odpisu do 0,15.

Náročnosť súťaže by mohli posúdiť súťažiaci, lebo ich výsledok bol hodnotený z hľadiska dvoch kritérií, a to v odpise na rýchlosť a presnosť.  Medzi víťazov patria:

  1. Ján Jurč počtom 2143 úderov
  2. Ján Vajda počtom 2030 úderov
  3. René Rychvalský počtom 1988 úderov

Svoje výkony by mohli potvrdiť v budúcom školskom roku  na krajských pretekoch. Veríme, že využijú túto možnosť a my im prajeme veľa úspechov a rýchle prsty.