Deň finančnej gramotnosti

Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu.

Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze.

Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí.

Projekt Deň finančnej gramotnosti je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

Nadácia Partners sa rozhodla požiadať UNESCO o registráciu dňa 8. 9. 2012 ako Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti, a tak upozorniť na potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva

Aj na našej škole, SPŠ v Bardejove, sme tento deň prichystali pre našich žiakov kvízové úlohy zo základných finančných pojmov, zakomponovali sme jednoduché, ale praktické úlohy na výpočet (DPH, ročná úroková miera, zníženie cien, výhodnejší úver…). Najlepšie výsledky v rámci tried budú ocenené, takže sa žiaci môžu tešiť na chutnú odmenu. Veríme, že aj táto aktivita prispeje k osvojeniu si niekedy aj bežných pojmov, ktoré majú pre každého jednotlivca význam pri plánovaní jeho osobnej finančnej politiky.