Deň organizovaného voľna triedy 1.A

Žiaci 1.A triedy odboru technika a prevádzka dopravy zaplnili dňa 4.februára priestor „malej“ telocvične Športovej haly Mier v Bardejove.

Športovým duchom, čistou hrou, elegantnými kľučkami, dobrými technickými výkonmi a disciplinovanou hrou predviedli, že vedia hrať futbal. Tím, ktorý inkasoval gól, „odchádzal“ na lavičku a v hre pokračoval ďalší tím s víťazom. Podstatné však v tejto hre neboli góly, ale práca kolektívu a príjemne strávené dopoludnie.

Napriek alarmujúcim zverejneným výsledkom nie jednej štatistiky zameranej na pohybové aktivity mládeže, sa žiaci 1.A triedy SPŠ v Bardejove rozhodli svoj Deň organizovaného voľna, ktorý vyhrali v súťažiach počas ich imatrikulácie, stráviť v telocvični s loptou.