Deň pre bezpečnejší internet

Deň pre bezpečnejší internet je udalosť existujúca už viac ako 10 rokov a v súčasnosti je jej hlavným organizátorom Insafe (www.saferinternet.org). Za tie roky sa jeho význam zvýšil a rozšíril do viac ako 100 krajín sveta.

Tento rok je hlavným mottom “Vytvorme spolu lepší internet”.

Na Slovensku je hlavným organizátorom www.zodpovedne.sk, ktoré možno poznáte, keďže stojí aj za projektom s edukačnými videami, v ktorých vystupujú ovce a pomáhajú mladšej generácii lepšie spoznať úskalia internetu (www.ovce.sk).

Tento rok sa deň pre bezpečnejší internet konal v utorok 11. februára 2014.

Aj naša škola zapojila do propagácie bezpečnejšieho internetu.

Vo vestibule školy bola pripravená nástenka propagujúca projekty s danou tématikou a v priebehu celého dňa žiaci mali možnosť sledovať na monitore vo vestibule pripravenú prezentáciu na tému Deň pre bezpečnejší internet.

Dve priemyslováčky roznášali po škole rady pre bezpečnejší internet, kde mal každý žiak možnosť náhodne si vytiahnuť jednu radu z krabice pripravených rád. Potom žiakom ostal priestor na diskusiu.

Veríme, že pri čase strávenom na internete si na tieto rady všetci spomenieme.