Valentín 2014 na SPŠ

Tento deň sme si ako každoročne pripomenuli aj na našej škole. S iniciatívou prišli dievčatá z 2. D triedy (Hariňová Ivana, Katuščáková Jaroslava, Petrušová Claudia), ktoré v popoludňajších hodinách kreslili a vystrihovali červené srdiečka. Týždeň pred spomenutým dňom pripravili tematicky zameranú nástenku, ktorú umiestnili vo vestibule

Symbolické srdiečka, ktoré pripínali 14. februára na hruď svojich spolužiakov , učiteľov a nepedagogických pracovníkov spolu s dievčatami z 2. C triedy (Fečaninová Jarmila, Rohaľová Viktória a Ivanová Oľga) pripomenuli nám všetkým jedinečnosť okamihu, keď je „horúco aj v zime.“ Výnimočnosť tohto rána oživili sviečky umiestnené pozdĺž schodištia. Sladkú príchuť sviatočného dňa znásobili lízanky určené každému žiakovi.

Tento sviatok má v živote mladých ľudí veľké čaro a dievčatá sú presvedčené, že aspoň kúsok z jeho posolstva ostane v nás až do budúceho roka, kedy si ho znovu pripomenieme.

Deň zaľúbených nadobudol na SPŠ aj iný rozmer. Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR na celom území krajiny organizujú od 24. februára do prvých marcových dní Valentínsku kvapku krvi. 20. marca sa jej zúčastnili aj žiaci našej školy v sprievode Mgr. M. Jajkovej.

Cieľom tejto akcie je motivovať mladých ľudí, aby darovali krv a stali sa novými bezpríspevkovými darcami krvi.