Deň Prešovského samosprávneho kraja

Deň PSK je už tradične organizovaným dňom, do ktorého sa pravidelne zapája aj SPŠT v Bardejove. Aj v tomto roku škola zorganizovala viacero súvisiacich aktivít.

Vo vestibule školy boli umiestnené panely, na ktorých bol vyobrazený Prešovský samosprávny kraj pod názvom Prešovský kraj – náš kraj. Na siedmich paneloch boli fotografie a texty k nim ukazovali Prešovský kraj z viacerých uhlov pohľadu a vo viacerých tematických okruhoch. Boli popísané prírodné krásy kraja, národné parky, jaskyne, prírodné úkazy, najvýznamnejšie architektonické pamiatky, hrady, zámky, kaštiele, najznámejšie drevené kostolíky, kultúra, folklór i súčasnosť kraja. Pred školou bol umiestnený pútač, informoval o výstave, ktorú tak mohli vidieť nielen študenti a zamestnanci školy, ale aj ostatní obyvatelia a návštevníci mesta.

V Deň PSK, 23. 10., bola v školskom rozhlase odvysielaná relácia o Prešovskom samosprávnom kraji. Boli vyzdvihnuté rekordy kraja, štatistické údaje, zaujímavosti i menej známe informácie.

Ďalšou aktivitou bola beseda pre žiakov  a zamestnancov školy s primátorom mesta Borisom Hanuščákom, ktorý predstavil vízie samosprávy o rozvoji nášho mesta, jeho skrášlení, spríjemnení aj hľadaní uplatnenia pre mladých ľudí v meste, o rozvoji turizmu, o perspektívach a možnom vytvorení pracovných miest v budúcnosti.

Cieľom týchto aktivít bolo sprístupnenie informácií o Prešovskom samosprávnom kraji, propagácia jeho krás, možností a zaujímavostí a formovanie vzťahu k rodnému kraju.