Deň PSK 2018 na SPŠT

Informácie o PSK: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/

Aktivity na SPŠT spojené s dňom PSK:

  • Výstava s názvom Prešovský samosprávny kraj – náš kraj
  • Prezentácia PSK premietaná vo vestibule školy
  • Beseda s poslancom PSK, členom rady školy MUDr. Borisom Hanuščákom
  • Relácia o PSK v školskom rozhlase