DEŇ S AMERICKÝM LEKTOROM

Začiatkom mája bola našej škole ponúknutá možnosť využiť služby anglicky hovoriaceho lektora v rozsahu niekoľkých vyučovacích hodín. Študenti boli touto správou nadšení, preto sme nemali dôvod ponuku odmietnuť. A tak sme dňa 18. mája 2015 ráno v budove našej školy privítali sympatického američana, pochádzajúceho zo štátu Connecticut a pôsobiaceho na Slovensku celých 10 rokov. Bol to príjemný a pohodový človek, ktorý sa našim študentom venoval jedno celé dopoludnie v učebni cudzích jazykov.

19 študentov 3. ročníka sa na lektora veľmi tešilo a ich reakcie na taký príjemný „zásah“ do bežného vyučovacieho procesu boli maximálne pozitívne. Pre viacerých išlo o prvú životnú skúsenosť hovoriť s človekom, ktorého rodnou rečou je angličtina. Určite im nechýbala zdravá dávka adrenalínu, keďže plných 6 vyučovacích hodín strávili s lektorom „osamote“, bez asistencie angličtinárov. Dokonca mali zakázané používať slovenčinu aj medzi sebou. Dalo by sa povedať, že krátka veta „No Slovak !“  / Žiadna slovenčina !/ sa stala akoby mottom celého stretnutia.

Naši tretiaci si z tohto dňa odniesli cennú skúsenosť a určite aj dobrý pocit z prekonanej jazykovej bariéry. Spokojný odchádzal aj náš hosť, ktorého prekvapilo a trochu aj mrzelo iba to, že v skupine takmer 20 chlapcov našiel len tri dievčatá.

Ak sa podobná ponuka bude opakovať aj v nasledujúcom šk.roku a študenti to privítajú, určite túto možnosť opäť využijeme.