ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 29. apríla 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na počítači. Žiaci  2. C a 2. D triedy študijného odboru Technické lýceum v tejto súťaži preukázali svoje schopnosti v rýchlostnom odpise. Kritériá súťaže boli zamerané na:

  • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
  • dodržanie percenta presnosti odpisu do 0,20.

Písanie na počítači je náročná súťažná disciplína, závislá predovšetkým od rýchlych prstov,  pri ktorej žiak musí spĺňať dve kritériá – písať rýchlo a presne. Víťazmi súťaže sú:

  1. Samuel Marko počtom úderov 2214 z 2. D triedy
  2. Matej Soroka počtom úderov 2017 z 2. C triedy
  3. Jakub Zajac počtom úderov 1984 z 2. D triedy

V tejto disciplíne sa trénovalo len pre školské kolo. A nie len pre súťaž je potrebné trénovať. Svojim tréningom a úsilím pridávate na svojej vlastnej kvalite, ktorú musíte  oceniť najmä vy sami. Tieto výkony by mohli víťazi potvrdiť  a zvýšiť v budúcom školskom roku na krajských pretekoch. Veríme, že využijú túto možnosť a my im prajeme veľa úspechov a rýchle prsty.