Priemyslováci v nemeckých automobilkách

Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove študujúci odbor technika a prevádzka dopravy posledné októbrové dni sa zúčastnili zaujímavej poznávaco-náučnej exkurzie do najznámejších nemeckých automobiliek.

Prvou zastávkou bolo mesto Mníchov a jedno z najväčších a najstarších múzeí vedy a techniky na

svete Nemecké múzeum (Deutches Museum). I keď prehliadka celého areálu na ploche 51 000 m2 by bola nad ľudské možnosti, predsa logické usporiadanie ukážok exponátov klasických priemyselných odvetví až po najmodernejšie technológie upútali každého. Zvlášť to boli pracovne Galilea Galileiho či Isaaka Newtona alebo Siemensovo nahrávacie štúdio.

Prehliadka automobilky BMW ponúkla našim študentom spoznať celú technológiu výroby automobilu až po finálny produkt s možnosťou vyskúšať si jeho pohodlnosť a tak potvrdiť motto celej spoločnosti Radosť z jazdy.

Neďaleké múzeum BMW ponúka expozície usporiadané v jednotlivých vývojových líniách, ktoré prechádzajú z minulosti cez súčasnosť až do budúcnosti v tematických okruhoch ako dizajn, technika, história firmy, história motocyklov ap.

I ďalší deň sa niesol v znamení vedy, techniky a motorizmu. V meste Ingolstadte v centre Bavorska má sídlo ďalší nemecký automobilový výrobca Audi AG, ktorý má v súčasnosti sedem výrobných závodov po celom svete vrátane našej Bratislavy.

Nemenej zaujímavé bolo aj firemné múzeum, kde sú exponáty nielen domovskej značky, ale aj historické automobily ďalších značiek, napr. Volkswagen.

Študenti mali možnosť spoznať celú históriu výroby automobilu, ale aj pohľad späť na celé 20 st.

Fascinovala ich predovšetkým možnosť konfrontovať históriu so súčasnosťou, a tak si uvedomiť, ako vývoj aj v tejto oblasti rýchlo napreduje. Oslovila ich aj netypická , doslova nadčasová architektúra jednotlivých objektov výrobných závodov. Okrem odborných znalostí si mohli preveriť aj svoje jazykové schopnosti, lebo výklad prebiehal v nemeckom a anglickom jazyku.

I keď voľného času nebolo nazvyš, predsa si mohli prezrieť Mníchov, Ingolstadt a nakoniec nám najbližší Passau, kde sídli naša družobná škola.

Ako sa vyjadrili samotní študenti, vrátili sa obohatení o množstvo jedinečných zážitkov a postrehov a potvrdili platnosť známeho sloganu, že radšej raz vidieť ako stokrát počuť.

Ing. Jaroslav Bujda