Duševné zdravie mladých ľudí

Duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť  a  starostlivosť ako telesnému zdraviu.

V mesiaci november, v dňoch 16., 22. a 27.11.2017  prebiehali besedy so sociálnou pedagogičkou  Mgr. Slavkou Benkovou- Rybárovou pre žiakov 2.A, 2.B a 2.C.Téma bola zameraná na:

  • Duševné zdravie a jeho význam
  • Faktory podieľajúce sa na kvalite duševného zdravia
  • Stav duševného zdravia z hľadiska výskytu v populácii
  • Rizikové faktory a najčastejšie poruchy duševného zdravia u mladých ľudí
  • Prevencia a ochrana duševného zdravia na strane jedinca (vyrovnávanie sa so zložitými životnými situáciami, psychohygiena, rozvoj zdravého selfkonceptu jedinca a kvalita sociálnych vzťahov, napĺňanie životných cieľov, záujmov …)
  • Desatoro duševného zdravia